ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านแปลง5 อำเภอดอยเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต5 (อ่าน 9) 28 ต.ค. 63
รับเกียรติบัตรและธงลูกเสือรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยการประกวดระเบีย (อ่าน 17) 26 ต.ค. 63
วันปิยะมหาราช (อ่าน 24) 24 ต.ค. 63
ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 20) 22 ต.ค. 63
การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อ่าน 20) 21 ต.ค. 63
การประเมินพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 21 ต.ค. 63
การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจิตอาสา 904 ของจังหวัดลำพูน (อ่าน 15) 21 ต.ค. 63
งานเปิดบ้านวิชาการ"เปิดประตูสู่โรงเรียนครูบาวงศ์" (อ่าน 13) 21 ต.ค. 63
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 13) 21 ต.ค. 63
การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ประจำปีการศึกษ (อ่าน 9) 21 ต.ค. 63
การประเมินพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 37) 12 ต.ค. 63
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ณโรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่ (อ่าน 39) 09 ต.ค. 63
ศึกษาดูงานประชาธิปไตยโรงเรียน ณ โรงเรียนสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 39) 09 ต.ค. 63
พิธีประดับ เครื่องหมายตำแหน่ง ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ,ผู้กำกับกองลูกเสือและรองผู้กำกับกองลูกเสือให้กับผ (อ่าน 43) 08 ต.ค. 63
บการประเมินเพื่อการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 44) 08 ต.ค. 63
ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านโฮ่ง อ.ลี้ จ.ลำพูน (อ่าน 33) 08 ต.ค. 63
คณะครูงานประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนสันป่าสัก (อ่าน 33) 08 ต.ค. 63
ร่วมงานกฐินสามัคคคี ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม (อ่าน 34) 04 ต.ค. 63
ร่วมไว้อาลัย แด่ คุณพ่อ สมฤทธิ์ ปัญญาตากรณ์บิดา คุณครูวัฒนา ปัญญาตากรณ์ (อ่าน 37) 04 ต.ค. 63
รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาทจากท่านเรือโทมาโนช อาจารย์กาญจนา ปาลิไลยก์ในการจัดทำมุ้งลวดให้กับนักเรีบน (อ่าน 32) 04 ต.ค. 63
คณะผู้จัดทำวิจัยการจัดสอนวิชาพลศึกษากับนักเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วมจากกรมพลศึกษาร่วมกับ สสส. (อ่าน 39) 02 ต.ค. 63
ร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต "ด้วยรักและผูกพัน สานสายใย เครือข่ายศรีเวียงชัย 2563" (อ่าน 39) 01 ต.ค. 63
การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "นวัตกรรมความเป็นเลิศ : โรง (อ่าน 52) 29 ก.ย. 63
ประเมินข้าราชการครู จำนวน 3 ท่าน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (อ่าน 38) 29 ก.ย. 63
ยินดีต้อนรับ นายสมชาย ชัยอนันตยศ และคุณครูพิชญา สุยะยศ (อ่าน 198) 24 ก.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 171) 24 ก.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 159) 24 ก.ค. 63
กิจกรรมงานวันอาหารปลอดภัย (อ่าน 187) 24 ก.ค. 63
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 153) 24 ก.ค. 63
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏล (อ่าน 76) 24 ก.ค. 63
วารสาร"เรารักโรงเรียนครูบาวงศ์" ฉบับ 4/2563 กิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 79) 24 ก.ค. 63
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนมัธยมร่วมกับอสม.หมู่บ้านที่21ร่วมกันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงล (อ่าน 77) 24 ก.ค. 63
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พร้อมด้วย นายบุญส่ง วัฒน (อ่าน 82) 24 ก.ค. 63
ประชุมชี้แจงและลงนามทำข้อตกลง(MOU)การบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์เครือข่า (อ่าน 60) 24 ก.ค. 63
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 75) 24 ก.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 90) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อส (อ่าน 60) 20 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 280) 23 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล./๕๗- (อ่าน 67) 23 มี.ค. 63
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (อ่าน 73) 11 มี.ค. 63